You dont have javascript enabled! Please enable it!

cao tốc, đặc thù, văn học tiếng Nhật là gì ?

cao tốc, đặc thù, văn học tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cao tốc, đặc thù, văn học tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cao tốc, đặc thù, văn học tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cao tốc đặc thù văn học

cao tốc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうそく
Ví dụ :
Tôi đã đi Tokyo bằng xe bus cao tốc
バスでったんだ。

đặc thù

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とくしゅ
Ví dụ :
Chúng phủ có năng lực đặc biệt
殊なっています。

văn học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶんがく
Ví dụ :
Cô ấy có hứng thú đối với văn học
に興をもっているのよ。

Trên đây là nội dung bài viết : cao tốc, đặc thù, văn học tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: