You dont have javascript enabled! Please enable it!

cầu thang, phân phát, phân phối, từ chối tiếng Nhật là gì ?

cầu thang, phân phát, phân phối, từ chối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cầu thang, phân phát, phân phối, từ chối tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cầu thang, phân phát, phân phối, từ chối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cầu thang phân phát, phân phối từ chối

cầu thang

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいだん kaidan
Ví dụ :
Chúng tôi đã chạy lên cầu tháng của nhà ga

たちはをかけがった。
そこのりてください。

phân phát, phân phối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くばる kubaru
Ví dụ :
Tôi phát tài liệu tại cuộc họp
った。

từ chối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ことわる kotowaru
Ví dụ :
Tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy
のプロポーズをった。

Trên đây là nội dung bài viết : cầu thang, phân phát, phân phối, từ chối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: