Cấu trúc ngữ pháp てしまうそうだ teshimausouda

Cấu trúc ngữ pháp てしまうそうだ teshimausoudaCấu trúc ngữ pháp てしまうそうだ teshimausouda

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp てしまうそうだ teshimausouda

Cách chia :

Vてしまうそうだ

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả tâm trạng e ngại rằng một hành động trái với ý muốn của mình sẽ xảy ra. Thường dùng cho hành động có chủ ý của bản thân người nói.

Ví dụ

を殴ってしまうそうだ。
Tôi chăc sẽ đánh con khi tôi nổi giận mất.

はここにいたられてしまうそうだ。
Nếu để đồ ở đây chắc tôi sẽ quên mất.

をもらったとき、使ってしまうそうだ。
Khi nhận lương tôi e là sẽ tiêu hết trong 1 lần mất.

に傷つけられたるってしまうそうだ。
Chắc tôi sẽ nói những lời làm cô ấy tổn thương mất.

おなかもあまりすいてないしいので、ってしまうそうだ。
Hôm nay tôi không đói làm mà đồ ăn lại nhiều nên chắc sẽ để thừa lại mất.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

そうにえる sounimieru
そうにしている sounishiteiru
そうになる souninaru
そうもない soumonai
てしまいそうだ teshimaisouda

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp てしまうそうだ teshimausouda. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :