You dont have javascript enabled! Please enable it!

Cấu trúc ngữ pháp ばあい baai

Cấu trúc ngữ pháp ばあい baaiCấu trúc ngữ pháp ばあい baai

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ばあい baai

Cách chia :

Nのばあい
V/Aい+ばあい
Aな+なばあい

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “trong trường hợp…/ ở trường hợp…”. Biểu thị một khả năng và nói về khả năng đó trong điều kiện có thể xảy ra các khả năng các.

Ví dụ

のことのとおりにしてください。
Kaji no baai, tsugi no koto no toori ni shitekudasai.
Khi hoả hoạn thì hãy làm theo những điều sau đây.

しないればしてください。
Kare ga doui shinai baai watashi ni dekireba hayaku renraku shitekudasai.
Trong trường hợp hắn ta không đồng ý thì hãy nhanh chóng lien lạc với tôi.

てください。
HIjou no baai, hijoukuchi wo hayaku detekudasai.
Trong trường hợp khẩn cấp thì hãy nhanh chóng thoát ra bằng cửa thoát hiểm.

プログラムが敗するさんにを求めてください。
Puroguramu ga shippai suru baai, tantou no Tanaka san ni sekinin wo motometekudasai.
Trong trường hợp chương trình thất bại thì hãy truy cứu trách nhiệm anh Tanaka là người đảm nhận.

低のったとおりにしたほうがいい。
Saitei no baai watashi ga ittatoori ni koudou shitahou gaii.
Trong trường hợp xấu nhất thì hãy hành động theo như tôi nói.

Chú ý: Tuy nhiên, khi trong câu có thời điểm cụ thể xảy ra hành động cá nhân của người nói thì không sử dụng được.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ばあい baai. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: