Cấu trúc ngữ pháp ばかり từ chỉ số lượng + bakari

Cấu trúc ngữ pháp ばかり từ chỉ số lượng + bakariCấu trúc ngữ pháp ばかり từ chỉ số lượng + bakari

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ばかり từ chỉ số lượng + bakari

Cách chia :

từ chỉ số lượng + ばかり

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả một số lượng áng chừng, đại khái. Trong trường hợp muốn biểu thị độ dài thời gian thì được nhưng trong trường hợp muốn chỉ thời điểm thì phải dùng 「ぐらい」hoặc「ごろ」.

Ví dụ

さんに1ばかりしてあげました。
Tanaka san ni ichiman en bakari kashite age mashita.
Tôi đã cho anh Tanaka mượn tầm 1 vạn yên.

ばかりっていません。
yokka bakari kanojo ni attaimasen.
Tôi không gặp cô ấy khoảng 4 ngày rồi.

りんごを10つばかりいました。
Ringo wo too bakari kaimashita.
Tôi đã mua khoảng 10 quả táo.

このは5000ばかりかかります。
Kono shouhin ha go zen en bakari kakarimasu.
Mặt hàng này tốn khoảng 5000 yên.

30ばかりだ。
Matsu jikan ha ato sanjuppun bakari da.
Thời gian chờ là khoảng 30 phút.

Chú ý: Trong văn nói hàng ngày thì hay dùng 「ほど」hơn.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ばかり từ chỉ số lượng + bakari. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest
error: