You dont have javascript enabled! Please enable it!

cha mẹ và con cái, thảo luận, bàn bạc, trụ sở chính tiếng Nhật là gì ?

cha mẹ và con cái, thảo luận, bàn bạc, trụ sở chính tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cha mẹ và con cái, thảo luận, bàn bạc, trụ sở chính tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cha mẹ và con cái, thảo luận, bàn bạc, trụ sở chính tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cha mẹ và con cái thảo luận, bàn bạc trụ sở chính

cha mẹ và con cái

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おやこ
Ví dụ :
Trong ao có mẹ con nhà vịt
にカモのがいます。

thảo luận, bàn bạc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はなしあい
Ví dụ :
Tôi đã trao đổi với thành viên của dự án
プロジェクトメンバーといをしたの。

trụ sở chính

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほんしゃ
Ví dụ :
Hôm nay có cuộc họp tại trụ sở chính
があります。

Trên đây là nội dung bài viết : cha mẹ và con cái, thảo luận, bàn bạc, trụ sở chính tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: