You dont have javascript enabled! Please enable it!

chân tay, việc đóng cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa tiếng Nhật là gì ?

chân tay, việc đóng cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chân tay, việc đóng cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chân tay, việc đóng cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chân tay việc đóng cửa tiệm cửa hàng tạp hóa

chân tay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てあし
Ví dụ :
Người đó chân tay dài
あのい。

việc đóng cửa tiệm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : へいてん
Ví dụ :
Cửa hàng này đóng cửa lúc 8h
このは8します。

cửa hàng tạp hóa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひゃっかてん
Ví dụ :
Tôi đã cùng bạn mua đồ tại tiệm tạp hoá
をしました。

Trên đây là nội dung bài viết : chân tay, việc đóng cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: