chế tác, chuẩn đoán, thử tiếng Nhật là gì ?

chế tác, chuẩn đoán, thử tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chế tác, chuẩn đoán, thử tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chế tác, chuẩn đoán, thử tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chế tác chuẩn đoán thử

chế tác

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 製作
Cách đọc : せいさく
Ví dụ :
Màn hình này được sản xuất tại Hồng công
この映画は香港で製作されました。

chuẩn đoán

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 診断
Cách đọc : しんだん
Ví dụ :
Bác sỹ chuẩn đoán là không vấn đề gì
医師は異常なしと診断したんだ。

thử

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 試す
Cách đọc : ためす
Ví dụ :
Anh ấy đã thử phần mềm đó
彼はそのソフトウェアを試したの。

Trên đây là nội dung bài viết : chế tác, chuẩn đoán, thử tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: