You dont have javascript enabled! Please enable it!

chế tạo, tây lịch, bóng bàn tiếng Nhật là gì ?

chế tạo, tây lịch, bóng bàn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chế tạo, tây lịch, bóng bàn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chế tạo, tây lịch, bóng bàn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chế tạo tây lịch bóng bàn

chế tạo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいぞう
Ví dụ :
Nhà máy này đang chế tạo điều hoà
このではエアコンをしています。

tây lịch

Nghĩa tiếng Nhật () : 西
Cách đọc : せいれき
Ví dụ :
Tây lịch 1964 có olympic tại Tokyo
西暦1964でオリンピックがあった。

bóng bàn

Nghĩa tiếng Nhật () : ピンポン
Cách đọc : ピンポン
Ví dụ :
Chiều tối qua, tôi đã chơi bóng bàn với bạn
とピンポンをした。

Trên đây là nội dung bài viết : chế tạo, tây lịch, bóng bàn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: