You dont have javascript enabled! Please enable it!

chiều rộng, không phải lúc nào cũng, vé, phiếu tiếng Nhật là gì ?

chiều rộng, không phải lúc nào cũng, vé, phiếu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chiều rộng, không phải lúc nào cũng, vé, phiếu tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chiều rộng, không phải lúc nào cũng, vé, phiếu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chiều rộng không phải lúc nào cũng vé, phiếu

chiều rộng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はば
Ví dụ :
Con đường này rộng, nên hãy lái xe cẩn thận
このは幅が狭いのでをつけてしてください。

không phải lúc nào cũng

Nghĩa tiếng Nhật () : ずしも
Cách đọc : かならずしも
Ví dụ :
Thân thiết không phải lúc nào cũng làm ta hạnh phúc
ずしもばれるわけではない。

vé, phiếu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けん
Ví dụ :
Anh có vé vào cửa không
をおちですか。

Trên đây là nội dung bài viết : chiều rộng, không phải lúc nào cũng, vé, phiếu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: