You dont have javascript enabled! Please enable it!

chính thức, công khai, bối cảnh, làm cho chảy ra tiếng Nhật là gì ?

chính thức, công khai, bối cảnh, làm cho chảy ra tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chính thức, công khai, bối cảnh, làm cho chảy ra tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chính thức, công khai, bối cảnh, làm cho chảy ra tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chính thức, công khai bối cảnh làm cho chảy ra

chính thức, công khai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうしき
Ví dụ :
Phương châm từ này về sau đã được phát biểu chính thức (công bố)
針がされました。

bối cảnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ばめん
Ví dụ :
Đây là tình huống thú vị nhất
ここがいちばんです。

làm cho chảy ra

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ながす
Ví dụ :
Cô ấy đã rơi nước mắt
したんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : chính thức, công khai, bối cảnh, làm cho chảy ra tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: