You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

cho gửi (đồ), cam, cắn, nhai tiếng Nhật là gì ?

cho gửi (đồ), cam, cắn, nhai tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cho gửi (đồ), cam, cắn, nhai tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cho gửi (đồ), cam, cắn, nhai tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cho gửi (đồ) cam cắn, nhai

cho gửi (đồ)

Nghĩa tiếng Nhật () : かる
Cách đọc : あずかる azukaru
Ví dụ :
Hãy cho tôi gửi đồ
かってください。

cam

Nghĩa tiếng Nhật () : オレンジ
Cách đọc : オレンジ orenji
Ví dụ :
Tôi thích màu cam
はオレンジがきです。

cắn, nhai

Nghĩa tiếng Nhật () : 噛む
Cách đọc : かむ kamu
Ví dụ :
Hãy cắn, nhai kỹ hơn đi
もっとよく噛みなさい。

Trên đây là nội dung bài viết : cho gửi (đồ), cam, cắn, nhai tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: