You dont have javascript enabled! Please enable it!

chú, bác, người đàn ông trung niên, có lợi, tóm lấy tiếng Nhật là gì ?

chú, bác, người đàn ông trung niên, có lợi, tóm lấy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chú, bác, người đàn ông trung niên, có lợi, tóm lấy tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chú, bác, người đàn ông trung niên, có lợi, tóm lấy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chú, bác, người đàn ông trung niên có lợi tóm lấy

chú, bác, người đàn ông trung niên

Nghĩa tiếng Nhật () : おじさん
Cách đọc : おじさん
Ví dụ :
Giờ là lúc gặp bác hàng xóm
そこで隣のおじさんにったよ。

có lợi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とく
Ví dụ :
Mua cái xe này là có lợi lắm đó
このうとおですよ。

tóm lấy

Nghĩa tiếng Nhật () : 掴む
Cách đọc : つかむ
Ví dụ :
Cô ấy đã tóm lấy tay tôi
が僕のを掴みました。

Trên đây là nội dung bài viết : chú, bác, người đàn ông trung niên, có lợi, tóm lấy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: