You dont have javascript enabled! Please enable it!

chủ đề câu chuyện, nhắm tới, kiến trúc tiếng Nhật là gì ?

chủ đề câu chuyện, nhắm tới, kiến trúc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chủ đề câu chuyện, nhắm tới, kiến trúc tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chủ đề câu chuyện, nhắm tới, kiến trúc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chủ đề câu chuyện nhắm tới kiến trúc

chủ đề câu chuyện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : わだい
Ví dụ :
Đây là nhà hàng trong chủ đề của câu chuyện (được nhắc tới)
ここがのレストランです。

nhắm tới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めざす
Ví dụ :
Tôi đang hướng tới mục tiêu thành đầu bếp
しています。

kiến trúc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けんちく
Ví dụ :
Bọ họ đang xây dựng nhà
らはです。

Trên đây là nội dung bài viết : chủ đề câu chuyện, nhắm tới, kiến trúc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: