You dont have javascript enabled! Please enable it!

cô gái trẻ, lãng phí, tự động tiếng Nhật là gì ?

cô gái trẻ, lãng phí, tự động tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cô gái trẻ, lãng phí, tự động tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cô gái trẻ, lãng phí, tự động tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cô gái trẻ lãng phí tự động

cô gái trẻ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうじょ
Ví dụ :
Đây là tạp chí dành cho thiếu nữ
Cô gái trẻ nắm lấy tay mẹ
それはけのです。
を握った。

lãng phí

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むだ
Ví dụ :
Đây là sự lãng phí thời gian
それは駄です。

tự động

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じどう
Ví dụ :
Cửa này tự động đó
このドアはよ。

Trên đây là nội dung bài viết : cô gái trẻ, lãng phí, tự động tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: