You dont have javascript enabled! Please enable it!

con mèo, bách hóa tổng hợp, nhà vệ sinh tiếng Nhật là gì ?

con mèo, bách hóa tổng hợp, nhà vệ sinh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

con mèo, bách hóa tổng hợp, nhà vệ sinh tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
con mèo, bách hóa tổng hợp, nhà vệ sinh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : con mèo bách hóa tổng hợp nhà vệ sinh

con mèo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねこ neko
Ví dụ :
Tôi thích mèo
Trong sân có con mèo trắng
は猫がきです。
庭にい猫がいます。

bách hóa tổng hợp

Nghĩa tiếng Nhật () : デパート
Cách đọc : デパートdepa-to
Ví dụ :
Tôi mua giầy tại tạp hoá
Tôi dẫn trẻ con đi bách hoá tổng hợp
はデパートでった。
れてデパートにった。

nhà vệ sinh

Nghĩa tiếng Nhật () : トイレ
Cách đọc : トイレ toire
Ví dụ :
Lau rửa nhà vệ sinh chưa?
トイレをしましたか。

Trên đây là nội dung bài viết : con mèo, bách hóa tổng hợp, nhà vệ sinh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: