You dont have javascript enabled! Please enable it!

cuối cùng, lần sau, tốc độ tiếng Nhật là gì ?

cuối cùng, lần sau, tốc độ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cuối cùng, lần sau, tốc độ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cuối cùng, lần sau, tốc độ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cuối cùng lần sau tốc độ

cuối cùng

Nghĩa tiếng Nhật () : ついに
Cách đọc : ついに
Ví dụ :
Anh ấy cuối cùng cũng đã lấy được tư cách hành nghề luật sư
Cuôi cùng thực nghiệm cũng đã thành công
はついに弁護ったよ。
ついに功した。

lần sau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じかい
Ví dụ :
Cuộc họp lần sau sẽ được tiến hành sau 2 tuần
は2います。

tốc độ

Nghĩa tiếng Nhật () : スピード
Cách đọc : スピード
Ví dụ :
Khi rẽ ở chỗ đường cong đó thì hãy giảm tốc độ
Bấy giờ là thời đại của sự tiện lợi và tốc độ
カーブをがるときはスピードをとしましょう。
便さとスピードのだ。

Trên đây là nội dung bài viết : cuối cùng, lần sau, tốc độ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: