You dont have javascript enabled! Please enable it!

cuối năm, bất giác, vô ý, phía trước nhà ga tiếng Nhật là gì ?

cuối năm, bất giác, vô ý, phía trước nhà ga tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cuối năm, bất giác, vô ý, phía trước nhà ga tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cuối năm, bất giác, vô ý, phía trước nhà ga tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cuối năm bất giác, vô ý phía trước nhà ga

cuối năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねんまつ
Ví dụ :
Bán hàng cuối năm lúc nào cũng đông nhỉ
のセールはいつもんでいるね。

bất giác, vô ý

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むいしき
Ví dụ :
Tôi vô tình đã làm tổn thương anh ấy
識にを傷つけてしまった。

phía trước nhà ga

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えきまえ
Ví dụ :
Trước nhà ga có đồn cảnh sát
があります。

Trên đây là nội dung bài viết : cuối năm, bất giác, vô ý, phía trước nhà ga tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: