You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

cướp đoạt, cứu giúp, đo lường tiếng Nhật là gì ?

cướp đoạt, cứu giúp, đo lường tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cướp đoạt, cứu giúp, đo lường tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cướp đoạt, cứu giúp, đo lường tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cướp đoạt cứu giúp đo lường

cướp đoạt

Nghĩa tiếng Nhật () : 奪う
Cách đọc : うばう
Ví dụ :
Người đàn ông đã cướp cái túi của cô ấy
そののバッグを奪ったぞ。

cứu giúp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すくう
Ví dụ :
Cô ấy đã được người đi ngang qua cứu
りがかりのわれたよ。

đo lường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そくてい
Ví dụ :
Bây giờ chúng ta sẽ đo chiều cao và cân nặng
これからを測します。

Trên đây là nội dung bài viết : cướp đoạt, cứu giúp, đo lường tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: