đại khái, nói chung, đột nhiên, tư tưởng tiếng Nhật là gì ?

đại khái, nói chung, đột nhiên, tư tưởng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đại khái, nói chung, đột nhiên, tư tưởng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đại khái, nói chung, đột nhiên, tư tưởng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đại khái, nói chung đột nhiên tư tưởng

đại khái, nói chung

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : だいたい
Ví dụ :
Nói chung, từ đầu đấy là 1 kế hoạch không thể thực hiện
めからだったのだ。

đột nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とつぜん
Ví dụ :
Anh ấy đột nhiên lao ra
したのよ。

tư tưởng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しそう
Ví dụ :
Con người tự do tư tưởng
にはがある。

Trên đây là nội dung bài viết : đại khái, nói chung, đột nhiên, tư tưởng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :