You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đáng khen, đáng nể, nhi đồng, trước sau tiếng Nhật là gì ?

đáng khen, đáng nể, nhi đồng, trước sau tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đáng khen, đáng nể, nhi đồng, trước sau tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đáng khen, đáng nể, nhi đồng, trước sau tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đáng khen, đáng nể nhi đồng trước sau

đáng khen, đáng nể

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みごと
Ví dụ :
Anh ấy đã cho thấy một cú nhảy đáng nể
なジャンプをせたね。

nhi đồng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じどう
Ví dụ :
Đây là con đường đi học của nhi đồng
ここは童のです。

trước sau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜんご
Ví dụ :
Tới đây là sau 6 giờ
そちらにくのは6です。

Trên đây là nội dung bài viết : đáng khen, đáng nể, nhi đồng, trước sau tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: