You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đáng sợ, cái gương, cỏ tiếng Nhật là gì ?

đáng sợ, cái gương, cỏ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đáng sợ, cái gương, cỏ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đáng sợ, cái gương, cỏ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đáng sợ cái gương cỏ

đáng sợ

Nghĩa tiếng Nhật () : 怖い
Cách đọc : こわい kowai
Ví dụ :
Tôi sợ chó
が怖いです。

cái gương

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かがみ kagami
Ví dụ :
Cô ấy nhìn vào gương (soi gương) và sửa tóc
は鏡をした。

cỏ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くさ saku
Ví dụ :
Cỏ mọc trong vườn
Con bò đang ăn cỏ
庭に草がえている。
が草をべています。

Trên đây là nội dung bài viết : đáng sợ, cái gương, cỏ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: