You dont have javascript enabled! Please enable it!

dao phay, Tuần lễ vàng, giầy tiếng Nhật là gì ?

dao phay, Tuần lễ vàng, giầy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

dao phay, Tuần lễ vàng, giầy tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
dao phay, Tuần lễ vàng, giầy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : dao phay Tuần lễ vàng giầy

dao phay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうちょう
Ví dụ :
Tôi đã bị dao phay cắt vào tay
丁でった。

Tuần lễ vàng

Nghĩa tiếng Nhật () : ゴールデンウィーク
Cách đọc : ゴールデンウィーク
Ví dụ :
Vào tuần lễ vàng tôi sẽ đi du lịch nước ngoài
ゴールデンウィークにをします。

giầy

Nghĩa tiếng Nhật () : シューズ
Cách đọc : シューズ
Ví dụ :
Giầy dùng cho đi bộ nhanh không rẻ chút nào nhỉ
ジョギングのシューズはくないな。

Trên đây là nội dung bài viết : dao phay, Tuần lễ vàng, giầy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: