đặt nằm xuống, cho ngủ, người, kẻ, trung bình tiếng Nhật là gì ?

đặt nằm xuống, cho ngủ, người, kẻ, trung bình tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đặt nằm xuống, cho ngủ, người, kẻ, trung bình tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đặt nằm xuống, cho ngủ, người, kẻ, trung bình tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đặt nằm xuống, cho ngủ người, kẻ trung bình

đặt nằm xuống, cho ngủ

Nghĩa tiếng Nhật () : かす
Cách đọc : ねかす
Ví dụ :
Tôi luôn luôn cho trẻ con đi ngủ lúc 9 giờ
いつも9かします。

người, kẻ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : もの
Ví dụ :
Tôi là người vừa rồi có gọi điện tới
ほどしたです。

trung bình

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちゅう
Ví dụ :
Chiều cao của bọn trẻ nhà tôi vào khoảng trung bình trong lớp
うちのはクラスでくらいです。

Trên đây là nội dung bài viết : đặt nằm xuống, cho ngủ, người, kẻ, trung bình tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :