đặt vào, cho vào, đặt, để, tin tưởng tiếng Nhật là gì ?

đặt vào, cho vào, đặt, để, tin  tưởng tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

đặt vào, cho vào, đặt, để, tin  tưởng tiếng Nhật là gì
đặt vào, cho vào, đặt, để, tin  tưởng tiếng Nhật là gì . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đặt vào, cho vào đặt, để tin tưởng

đặt vào, cho vào

Nghĩa tiếng Nhật : れる
Cách đọc : いれる ireru
Ví dụ :
Anh ấy để sổ tay trong cặp
Có cho đường vào cà phê không?
はかばんに帳をれた。
コーヒーに糖はれますか。

đặt, để

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : おく oku
Ví dụ :
Anh ấy để cặp trên ghế
はかばんをいすのきました。

tin tưởng

Nghĩa tiếng Nhật : じる
Cách đọc : しんじる shinjiru
Ví dụ :
Anh ấy tin tưởng đạo thiên chúa
はキリストをじている。

Trên đây là nội dung bài viết : đặt vào, cho vào, đặt, để, tin  tưởng tiếng Nhật là gì . Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :