Đề thi N2 12 2018

Đề thi N2 12 2018
Đề thi N2 12 2018

Mời các bạn cùng làm thử đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2 12 2018 – phần từ vựng

Hướng dẫn làm :

Click start Quiz để bắt đầu bài Test

Click Quiz-summary để xem tổng quan bài sau khi làm

Click và câu chưa bôi màu để lựa chọn câu trả lời cho câu đó

Chọn Finish Quiz để xem kết quả

Chọn view question để kiểm tra lại những câu làm sai

Nhập Tên, email (tuỳ chọn) và mã Capcha xác nhận để xem thứ hạng của bạn (chỉ hiện 20 kết quả làm tốt nhất)

Hãy trở thành 1 trong 10 người trong top 10 này nhé 😀

Leaderboard: JLPT N2 Test 12/2018

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Nhấn Start Quiz để bắt đầu

JLPT N2 Tests

Để làm lại các bạn vui lòng tải lại trang hoặc nhấn F5 để refresh

Trên đây là nội dung Đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2. Mời các bạn làm các đề N2 khác trong chuyên mục Đề thi N2.

Nếu muốn làm riêng theo dạng bài, các bạn có thể chọn nhóm bài viết :

Đề thi ngữ pháp N2
Đề thi từ vựng N2
Đề thi Kanji N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: