Đề thi thử n5 tiếng Nhật

Đề thi thử n5 tiếng Nhật – Phần 2Đề thi thử tiếng Nhật N5 - JLPT phần 1

Mời các bạn cùng làm tiếp phần 2 Đề thi thử n5 tiếng Nhật :

Top 10 hiện tại :

Leaderboard: N5 bunpou dokkai test

maximum of 32 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test

JLPT N5 sample Tests

Để làm lại, các bạn vui lòng tải lại hoặc nhấn F5 để refresh lại trang

Trên đây là nội dung Đề thi thử jlpt n5 2. Sau khi làm xong phần 2, các bạn hãy tiếp tục làm đề thi nghe tại : phần 3 tại trang sau

Ngoài ra các bạn có thể làm các đề thi N5 khác trong chuyên mục đề thi N5 tiếng Nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :