Đề thi thử tiếng Nhật N5 – Phần 2

Đề thi thử tiếng Nhật N5 – Phần 2Đề thi thử tiếng Nhật N5 - JLPT phần 1

Mời các bạn cùng làm tiếp phần 2 đề thi thử tiếng Nhật N5 :

Cách làm :

– Nhấn start Quiz để bắt đầu làm bài Test

– Mỗi trang có 10 câu hỏi, khi đã làm hết trang, các bạn chọn next page để sang trang tiếp theo

– Sau khi làm xong, nhấn Quiz-summary để xem lại 1 lượt các câu hỏi

– Click vào câu hỏi chưa làm để chọn đáp án

– Chọn Finish Quiz để xem kết quả.

– Chọn view question bên dưới đáp án để xem câu trả lời bị sai.

Top 10 hiện tại :

Leaderboard: N5 bunpou dokkai test

maximum of 32 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

Nhất Start Quiz để bắt đầu bài test

JLPT N5 sample Tests

Để làm lại, các bạn vui lòng tải lại hoặc nhấn F5 để refresh lại trang

Trên đây là nội dung Đề thi thử tiếng Nhật N5 JLPT phần 2. Sau khi làm xong phần 2, các bạn hãy tiếp tục làm đề thi nghe tại : phần 3

Ngoài ra các bạn có thể làm các đề thi N5 khác trong chuyên mục đề thi N5 tiếng Nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :