đến, đi (kính ngữ), thủ đô, tất cả mọi người tiếng Nhật là gì ?

đến, đi (kính ngữ), thủ đô, tất cả mọi người tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đến, đi (kính ngữ), thủ đô, tất cả mọi người tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đến, đi (kính ngữ), thủ đô, tất cả mọi người tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đến, đi (kính ngữ) thủ đô tất cả mọi người

đến, đi (kính ngữ)

Nghĩa tiếng Nhật () : いらっしゃる
Cách đọc : いらっしゃる
Ví dụ :
Có khách đến
がいらっしゃいました。

thủ đô

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc :
Ví dụ :
Cô ấy là viên chức thủ đô
は都のです。

tất cả mọi người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜんいん
Ví dụ :
Tôi đã phát thẻ cho toàn thể thành viên của đội
チームられました。

Trên đây là nội dung bài viết : đến, đi (kính ngữ), thủ đô, tất cả mọi người tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :