You dont have javascript enabled! Please enable it!

chất lượng, kết thúc, hoàn thành, kế toán tiếng Nhật là gì ?

chất lượng, kết thúc, hoàn thành, kế toán tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chất lượng, kết thúc, hoàn thành, kế toán tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chất lượng, kết thúc, hoàn thành, kế toán tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chất lượng kết thúc, hoàn thành kế toán

chất lượng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しつ
Ví dụ :
Chất lượng quan trọng hơn số lượng
よりです。

kết thúc, hoàn thành

Nghĩa tiếng Nhật () : える
Cách đọc : おえる
Ví dụ :
Cuối cùng cũng đã hoàn thành bài tập
やっと宿えた。

kế toán

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいけい
Ví dụ :
Làm xong phần kế toán và rời cửa hàng
ませてたんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : chất lượng, kết thúc, hoàn thành, kế toán tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: