You dont have javascript enabled! Please enable it!

diễn thuyết, diễn giảng, quý báu, suy nghĩ tìm tòi tiếng Nhật là gì ?

diễn thuyết, diễn giảng, quý báu, suy nghĩ tìm tòi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

diễn thuyết, diễn giảng, quý báu, suy nghĩ tìm tòi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
diễn thuyết, diễn giảng, quý báu, suy nghĩ tìm tòi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : diễn thuyết, diễn giảng quý báu suy nghĩ tìm tòi

diễn thuyết, diễn giảng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうぎ
Ví dụ :
Bài giảng của anh ấy rất dễ hiểu
の講はとてもかりやすいですね。

quý báu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きちょう
Ví dụ :
Anh ấy có kinh nghiệm quý báu
は貴をしたわね。

suy nghĩ tìm tòi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くふう
Ví dụ :
bao công suy nghĩ tìm tòi, tôi đã hoàn thành công việc
いろいろしてをやりとげたさ。

Trên đây là nội dung bài viết : diễn thuyết, diễn giảng, quý báu, suy nghĩ tìm tòi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: