You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đính vào, giảm cân, gày, chuyển đến tiếng Nhật là gì ?

đính vào, giảm cân, gày, chuyển đến tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đính vào, giảm cân, gày, chuyển đến tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đính vào, giảm cân, gày, chuyển đến tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đính vào giảm cân, gày chuyển đến

đính vào

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : つける tsukeru
Ví dụ :
Cho thêm khuyến mại
đính cái ruy băng vào món quà
おまけをけました。
プレゼントにリボンをけた。

giảm cân, gày

Nghĩa tiếng Nhật () : 痩せる
Cách đọc : やせる yaseru
Ví dụ :
Tôi đã giảm cân 1 chút
し痩せました。

chuyển đến

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : とどける todokeru
Ví dụ :
Hãy chuyển món này tới anh ấy
これをけてください。

Trên đây là nội dung bài viết : đính vào, giảm cân, gày, chuyển đến tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: