You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đột nhiên, quay tròn, sân khấu tiếng Nhật là gì ?

đột nhiên, quay tròn, sân khấu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đột nhiên, quay tròn, sân khấu tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đột nhiên, quay tròn, sân khấu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đột nhiên quay tròn sân khấu

đột nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () : ふと
Cách đọc : ふと
Ví dụ :
Đột nhiên tôi nghĩ ra chuyện của ngày xưa
ふとしたんだ。

quay tròn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいてん
Ví dụ :
Anh ấy đã xoay tròn quả bóng
はボールにをかけたんだ。

sân khấu

Nghĩa tiếng Nhật () : ステージ
Cách đọc : ステージ
Ví dụ :
Anh ấy đã đứng lên sân khấu
はステージにったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : đột nhiên, quay tròn, sân khấu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: