dụng cụ để tốc kí, làm buồn, cù léc, (giận) sôi lên tiếng Nhật là gì ?

dụng cụ để tốc kí, làm buồn, cù léc, (giận) sôi lên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

dụng cụ để tốc kí, làm buồn, cù léc, (giận) sôi lên tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
dụng cụ để tốc kí, làm buồn, cù léc, (giận) sôi lên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : dụng cụ để tốc kí làm buồn, cù léc (giận) sôi lên

dụng cụ để tốc kí

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひっきようぐ
Ví dụ :
Hôm nay tôi đã quên dụng cụ ghi chép
は筆れました。

làm buồn, cù léc

Nghĩa tiếng Nhật () : くすぐる
Cách đọc : くすぐる
Ví dụ :
Tôi bị em trai cù vào lòng bàn chân
をくすぐられた。

(giận) sôi lên

Nghĩa tiếng Nhật () : かんかん
Cách đọc : かんかん
Ví dụ :
Cô ấy đang giận sôi lên
はかんかんにっています。

Trên đây là nội dung bài viết : dụng cụ để tốc kí, làm buồn, cù léc, (giận) sôi lên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :