đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo), sự nhận ra, nhớ ra, cho đến bây giờ tiếng Nhật là gì ?

đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo), sự nhận ra, nhớ ra, cho đến bây giờ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo), sự nhận ra, nhớ ra, cho đến bây giờ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo), sự nhận ra, nhớ ra, cho đến bây giờ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo) sự nhận ra, nhớ ra cho đến bây giờ

đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はくせん
Ví dụ :
Xin hãy đứng vào và đợi trong vạch trắng
がっておちください。

sự nhận ra, nhớ ra

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みおぼえ
Ví dụ :
Anh có nhớ ra người này không
このえがありますか。

cho đến bây giờ

Nghĩa tiếng Nhật () : これまで
Cách đọc : これまで
Ví dụ :
Tôi từ đó đến nay đã sai
これまでのとはうんです。

Trên đây là nội dung bài viết : đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo), sự nhận ra, nhớ ra, cho đến bây giờ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :