You dont have javascript enabled! Please enable it!

gây ồn ào, đường xe chạy, máy hút bụi tiếng Nhật là gì ?

gây ồn ào, đường xe chạy, máy hút bụi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

gây ồn ào, đường xe chạy, máy hút bụi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
gây ồn ào, đường xe chạy, máy hút bụi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : gây ồn ào đường xe chạy máy hút bụi

gây ồn ào

Nghĩa tiếng Nhật () : 騒ぐ
Cách đọc : さわぐ
Ví dụ :
Đừng có làm ồn trong xe điện
Trong xe điện, bọn trẻ đã làm ồn
で騒がないでください。
が騒いでいた。

đường xe chạy

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゃどう
Ví dụ :
Công trường trên đường dành cho ô tô đã bắt đầu
まりました。

máy hút bụi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そうじき
Ví dụ :
Máy hút bụi đã bị hỏng
が壊れた。

Trên đây là nội dung bài viết : gây ồn ào, đường xe chạy, máy hút bụi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: