You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ghi âm, bất hạnh, ngoại ngữ tiếng Nhật là gì ?

ghi âm, bất hạnh, ngoại ngữ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ghi âm, bất hạnh, ngoại ngữ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
ghi âm, bất hạnh, ngoại ngữ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ghi âm bất hạnh ngoại ngữ

ghi âm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ろくおん rokuon
Ví dụ :
Tôi đã ghi âm lại chương trình Radio đó
Cô ấy đã ghi cuộc hội thoại vào băng
そのラジオはもうしました。
はそのをテープにした。

bất hạnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふごう fugou
Ví dụ :
Có sự bất hạnh trong nhà cô ấy
があった。

ngoại ngữ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がいこくご gaikokugo
Ví dụ :
Học tiếng nước ngoài thật khó
うのはしい。

Trên đây là nội dung bài viết : ghi âm, bất hạnh, ngoại ngữ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: