You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

giao thông, người khác, tổ nhóm tiếng Nhật là gì ?

giao thông, người khác, tổ nhóm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giao thông, người khác, tổ nhóm tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
giao thông, người khác, tổ nhóm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giao thông người khác tổ nhóm

giao thông

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうつう
Ví dụ :
Ở đây phương tiện giao thông tốt nhỉ
ここは便がよいですね。

người khác

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たにん
Ví dụ :
Tôi không muốn cho người khác biết địa chỉ của mình
えたくない。

tổ nhóm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くみ
Ví dụ :
Anh ấy là học sinh của lớp 2 năm 1
は12です。

Trên đây là nội dung bài viết : giao thông, người khác, tổ nhóm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: