giây phút ngắn ngủi, giao lưu, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?

giây phút ngắn ngủi, giao lưu, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giây phút ngắn ngủi, giao lưu, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
giây phút ngắn ngủi, giao lưu, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giây phút ngắn ngủi giao lưu tiêu chuẩn

giây phút ngắn ngủi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅんかん
Ví dụ :
Thời khắc đó, có con mèo bay ra
その瞬、猫が跳びしました。

giao lưu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうりゅう
Ví dụ :
Hã tăng cường giao lưu với thành phố khác hơn nữa
もっととのめましょう。

tiêu chuẩn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひょうじゅん
Ví dụ :
Trong bản tin phải sử dụng từ ngữ chuẩn
ニュースでは使われるの。

Trên đây là nội dung bài viết : giây phút ngắn ngủi, giao lưu, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :