You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

hàng, dòng, kết luận, vất vả, khó khăn tiếng Nhật là gì ?

hàng, dòng, kết luận, vất vả, khó khăn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hàng, dòng, kết luận, vất vả, khó khăn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hàng, dòng, kết luận, vất vả, khó khăn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hàng, dòng kết luận vất vả, khó khăn

hàng, dòng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぎょう
Ví dụ :
Hãy viết câu trả lời trong vòng 5 hàng chữ
5えをいてください。

kết luận

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けつろん
Ví dụ :
Trong cuộc nói chuyện hôm nay, kết luận không được đưa ra
いでは論がなかった。

vất vả, khó khăn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こんなん
Ví dụ :
Dù gặp khó khăn cũng không được bỏ cuộc
にあってもあきらめてはいけないよ。

Trên đây là nội dung bài viết : hàng, dòng, kết luận, vất vả, khó khăn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: