You dont have javascript enabled! Please enable it!

hiệp hai, nửa sau, tự tin, đẹp đẽ, tuyệt vời tiếng Nhật là gì ?

hiệp hai, nửa sau, tự tin, đẹp đẽ, tuyệt vời tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hiệp hai, nửa sau, tự tin, đẹp đẽ, tuyệt vời tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hiệp hai, nửa sau, tự tin, đẹp đẽ, tuyệt vời tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hiệp hai, nửa sau tự tin đẹp đẽ, tuyệt vời

hiệp hai, nửa sau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうはん
Ví dụ :
Phần sau của phim truyền hình sẽ được phát vào tuần sau
ドラマのされるんだ。

tự tin

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じしん
Ví dụ :
Trong khuôn mặt của người dó nổi lên vẻ tự tin nhỉ
あのにはがあふれているね。

đẹp đẽ, tuyệt vời

Nghĩa tiếng Nhật () : 素敵
Cách đọc : すてき
Ví dụ :
Cảm ơn anh vì món quá tuyệt vời
Món trang sức đó thật tuyệt vời
素敵なプレゼントをありがとう。
このアクセサリーは素敵ね。

Trên đây là nội dung bài viết : hiệp hai, nửa sau, tự tin, đẹp đẽ, tuyệt vời tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: