You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hiểu tiếng Nhật là gì, 20 tuổi tiếng Nhật là gì?

hiểu tiếng Nhật là gì, 20 tuổi tiếng Nhật là gì?

Chào các bạn, trong bài viết này Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn ý nghĩa của các từ sau : Hiểu tiếng Nhật là gì? Rút kinh nghiệm tiếng Nhật là gì? Nội dung bên trong tiếng Nhật là gì? 20 tuổi tiếng Nhật là gì? bạc tiếng Nhật là gì?

Hiểu tiếng Nhật là gì? Rút kinh nghiệm tiếng Nhật là gì? Nội dung bên trong tiếng Nhật là gì? 20 tuổi tiếng Nhật là gì? bạc tiếng Nhật là gì?

Hiểu tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () : かる (wakaru), じる (tsujiru)

Ví dụ :

わかりますか?
wakarimasuka
Bạn có hiểu không

Nước này họ có biết (có nói được) tiếng anh không?
そのではじますか。
sono kuni deha eigo ha tsuji masuka

Không hiểu tiếng Nhật là からない (wakaranai).

Biết tiếng Nhật là っている (shitte iru), Không biết là らない (shiranai)

Rút kinh nghiệm tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : はんせい hansei

Ví dụ :

cậu ta đã hối lỗi, rút kinh nghiệm đầy đủ
省しています。
kare ha juubun hansei shite imasu

Nội dung bên trong tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : なかみ nakami

Ví dụ :

Hãy cho tôi xem những thứ bên trong cặp
かばんのせてください。
kaban no nakami wo misete kudasai

phía bên trong tiếng Nhật là

  うちがわ uchigawa

Ví dụ :

Hãy lùi lại vào phía trong vạch trắng
がってください。
hakusen no uchigawa ni sagatte kudasai

20 tuổi tiếng Nhật là gì

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : はたち hatachi

Ví dụ :

Em gái tôi sang năm là 20 tuổi
になります
imouto ha rainen, hatachi ni narimasu

bạc tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : ぎん gin

Ví dụ :

Anh ấy đã đạt huy chương bạc
メダルをった。
kare ha gin medaru wo totta

Trên đây là nội dung ý nghĩa các từ : Hiểu tiếng Nhật là gì? Rút kinh nghiệm tiếng Nhật là gì? Nội dung bên trong tiếng Nhật là gì? 20 tuổi tiếng Nhật là gì? bạc tiếng Nhật là gì? Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: