hiểu, biết, phản tỉnh, rút kinh nghiệm, bên trong, nội dung tiếng Nhật là gì ?

hiểu, biết, phản tỉnh, rút kinh nghiệm, bên trong, nội dung tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hiểu, biết, phản tỉnh, rút kinh nghiệm, bên trong, nội dung tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hiểu, biết, phản tỉnh, rút kinh nghiệm, bên trong, nội dung tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hiểu, biết phản tỉnh, rút kinh nghiệm bên trong, nội dung

hiểu, biết

Nghĩa tiếng Nhật () : じる
Cách đọc : つうじる
Ví dụ :
nước này họ có biết (có nói được) tiếng anh không?
そのではじますか。

phản tỉnh, rút kinh nghiệm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんせい
Ví dụ :
cậu ta đã hối lỗi, rút kinh nghiệm đầy đủ
省しています。

bên trong, nội dung

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なかみ
Ví dụ :
Hãy cho tôi xem những thứ bên trong cặp
かばんのせてください。

Trên đây là nội dung bài viết : hiểu, biết, phản tỉnh, rút kinh nghiệm, bên trong, nội dung tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :