hình ảnh, ấn tượng, đứng đầu, thuế tiếng Nhật là gì ?

hình ảnh, ấn tượng, đứng đầu, thuế tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hình ảnh, ấn tượng, đứng đầu, thuế tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hình ảnh, ấn tượng, đứng đầu, thuế tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hình ảnh, ấn tượng đứng đầu thuế

hình ảnh, ấn tượng

Nghĩa tiếng Nhật () : イメージ
Cách đọc : イメージ
Ví dụ :
Anh ấy mang một hình tượng trong sáng
には潔なイメージがあるね。

đứng đầu

Nghĩa tiếng Nhật () : トップ
Cách đọc : トップ
Ví dụ :
Anh ấy đã tốt hiệp với thành tích hàng đầu
はトップの績でしました。

thuế

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜい
Ví dụ :
Nếu thuế tăng hơn bay giờ thì không thể sống nổi
これがるとできないね。

Trên đây là nội dung bài viết : hình ảnh, ấn tượng, đứng đầu, thuế tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :