You dont have javascript enabled! Please enable it!

hình dáng, phong cảnh, rào rào tiếng Nhật là gì ?

hình dáng, phong cảnh, rào rào tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hình dáng, phong cảnh, rào rào tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hình dáng, phong cảnh, rào rào tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hình dáng phong cảnh rào rào

hình dáng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かたち
Ví dụ :
Cáo ghế đó có hình dáng kỳ lạ
その椅わったをしている。

phong cảnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けしき
Ví dụ :
Ở đây phong cảnh đẹp nhỉ
Phông cảnh thật tuyệt nhỉ
ここはが綺麗ですね。
素晴らしいですね。

rào rào

Nghĩa tiếng Nhật () : ざあざあ
Cách đọc : ざあざあ
Ví dụ :
Mưa đổ xuống rào rào
がざあざあっている。

Trên đây là nội dung bài viết : hình dáng, phong cảnh, rào rào tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: