hình thức, form, vi phạm, nghĩa vụ tiếng Nhật là gì ?

hình thức, form, vi phạm, nghĩa vụ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hình thức, form, vi phạm, nghĩa vụ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hình thức, form, vi phạm, nghĩa vụ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hình thức, form vi phạm nghĩa vụ

Mục lục

hình thức, form

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けいしき
Ví dụ :
Hãy tạo lập văn bản giữ nguyên form mẫu
ってってください。

vi phạm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いはん
Ví dụ :
Anh ấy đã vi phạm quy định của trường
則にしました。

nghĩa vụ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぎむ
Ví dụ :
Lao động là nghĩa vụ của công dân
です。

Trên đây là nội dung bài viết : hình thức, form, vi phạm, nghĩa vụ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: