You dont have javascript enabled! Please enable it!

hoa anh đào, cách làm, bức tranh tiếng Nhật là gì ?

hoa anh đào, cách làm, bức tranh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hoa anh đào, cách làm, bức tranh tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hoa anh đào, cách làm, bức tranh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hoa anh đào cách làm bức tranh

hoa anh đào

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さくら sakura
Ví dụ :
Hoa anh đào nở tháng 3 hoặc tháng 4
hoa anh đào đã nở
桜はに咲きます。
桜のが咲きました。

cách làm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しかた shikata
Ví dụ :
Tôi không biết cách download phải
ファイルのダウンロードのかりません。

bức tranh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : え e
Ví dụ :
Đây là tranh của hoạ sỹ nổi tiếng
Tranh này đẹp
これはです。
このしいです。

Trên đây là nội dung bài viết : hoa anh đào, cách làm, bức tranh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: