Học chữ Kanji bằng hình ảnh 幸、悲、笑

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  幸、悲、笑Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Hạnh : 幸

Cách đọc theo âm Onyomi:  こう

Cách đọc theo âm Kunyomi: しあわ, さいわ, さち

Cách Nhớ:

hanh

Tôi có rất nhiều yên  chôn dưới đất ().

Các từ thường gặp:

せな(しあわせな): Hạnh phúc

(ふこう): Bất hạnh

(こううん): May mắn

い(さいわい): May sao (trạng từ)

な(こうふくな): Hạnh phúc

*(さち): Hạnh phúc

 

2)Bi :  悲

Cách đọc theo âm Onyomi: ひ

Cách đọc theo âm Kunyomi: かな

Cách Nhớ:

bi

Trái tim ()tôi thấy buồn vì anh ấy ở tù.

Các từ thường gặp:

しい(かなしい): Buồn

しむ(かなしむ): Thấy buồn

劇(げき): Bi kịch

惨な(さんな): Bi thảm

する(かんする): Bi quan

 

3)Tiếu : 笑

Cách đọc theo âm Onyomi:  しょう

Cách đọc theo âm Kunyomi:  わら, え

Cách Nhớ:

tieu 1

Một người ()đang cười to ( Kê Kê )

Các từ thường gặp:

う(わらう): Cười

(がお): Mặt cười

ほほむ(ほほむ): Cười mỉm

(びしょう): Cười nhẹ

(ばくしょうする): Cười lớn, bật cười

い(にがわらい): Cười cay đắng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 払、濯、寝

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: