Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  必、要、荷Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tất : 必

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ひつ

 Cách đọc theo âm Kunyomi: かなら

 Cách Nhớ:

Tôi chắc chắn sẽ chiếm được trái tim () em.

Các từ thường gặp:

必要な(ひつような): Cần thiết

必ず(かならず): Chắc chắn

必ずしも(かならずしも): Không phải luôn luôn

必死(ひっし): Cố hết sức, quyết tâm

*必修(ひっしゅう): Cần thiết

必需品(ひつじゅひん): Nhu yếu phẩm

 

2)Yếu :  要

 Cách đọc theo âm Onyomi: よう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: い

 Cách Nhớ:

Phụ nữ () để những đồ cần thiết trong túi.

Các từ thường gặp:

要る(る): Cần

必要な(ひつような): Cần thiết

重要な(じゅうような): Quan trọng

不要な(ふような): Không quan trọng

*要約(ようやく): Sự tóm tắt

要求(ようきゅう): Yêu cầu

要するに(ようするに): Tóm lại

主要な(しゅような): Chủ yếu

 

3)Hà : 荷

 Cách đọc theo âm Onyomi:  か

 Cách đọc theo âm Kunyomi: に

 Cách Nhớ:

Có cái cây lòi ra khỏi gói hàng, có gì () trong đó vậy?

Các từ thường gặp:

荷物(もつ): Hàng hóa

荷作り(づくり): Đóng gói

*重荷(おも): Hàng nặng, việc khó khổ

入荷(にゅう): Nhập hàng

出荷(しゅっ): Xuất hàng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :