Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  必、要、荷Học chữ Kanji bằng hình ảnh 必、要、荷

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tất : 必

Cách đọc theo âm Onyomi:  ひつ

Cách đọc theo âm Kunyomi: かなら

Cách Nhớ:

tam

Tôi chắc chắn sẽ chiếm được trái tim () em.

Các từ thường gặp:

な(ひつような): Cần thiết

ず(かならず): Chắc chắn

ずしも(かならずしも): Không phải luôn luôn

(ひっし): Cố hết sức, quyết tâm

*(ひっしゅう): Cần thiết

(ひつじゅひん): Nhu yếu phẩm

 

2)Yếu :  要

Cách đọc theo âm Onyomi: よう

Cách đọc theo âm Kunyomi: い

Cách Nhớ:

yeu

Phụ nữ () để những đồ cần thiết trong túi.

Các từ thường gặp:

る(る): Cần

な(ひつような): Cần thiết

な(じゅうような): Quan trọng

な(ふような): Không quan trọng

*(ようやく): Sự tóm tắt

求(ようきゅう): Yêu cầu

するに(ようするに): Tóm lại

な(しゅような): Chủ yếu

 

3)Hà : 荷

Cách đọc theo âm Onyomi:  か

Cách đọc theo âm Kunyomi: に

Cách Nhớ:

ha

Có cái cây lòi ra khỏi gói hàng, có gì () trong đó vậy?

Các từ thường gặp:

(もつ): Hàng hóa

り(づくり): Đóng gói

*(おも): Hàng nặng, việc khó khổ

(にゅう): Nhập hàng

(しゅっ): Xuất hàng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 授、徒、練

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 定、比、受

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 違、役、決

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: