Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相 Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, ,

1. 調 : Điều, Điệu

Cách đọc theo âm Onyomi : チョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しら_べる, ととの_う

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Họ nói () họ sẽ điều tra xung quanh ().

Các từ thường gặp:

調べる しらべる điều tra
強調する きょうちょうする nhấn mạnh
調子 ちょうし tình trạng
調査 ちょうさ điều tra
調味料 ちょうみりょう gia vị
調節 ちょうせつ điều chỉnh
整える ととのえる sắp xếp

2. 査 : Tra

Cách đọc theo âm Onyomi : サ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 査, 相, 談

Chúng tôi đã điều tra ngôi mộ ở dưới cái cây ().

Các từ thường gặp:

調査 ちょうさ điều tra
検査 けんさ kiểm tra
巡査 じゅんさ cảnh sát viên
操作 そうさ thao tác
審査 しんさ thẩm tra, xem lại

3. 相 : Tương, Tướng

Cách đọc theo âm Onyomi : ソオ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あい

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 相, 談, 案

Đặt đôi mắt của bạn () trên cây (). Cái cây và bạn đang đối mặt với nhau

Các từ thường gặp:

相談する そうだんする trao đổi
相手 あいて đối phương
首相 しゅしょう thủ tướng
相当 そうとう tương đối
相違 そうい khác nhau
相続 そうぞく kế tục, thừ kế
相変わらず あいかわらず như thường lệ
相撲 すまい vật sumo

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :