Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相 Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, ,

Mục lục

1. 調 : Điều, Điệu

Cách đọc theo âm Onyomi : チョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しら_べる, ととの_う

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Họ nói () họ sẽ điều tra xung quanh ().

Các từ thường gặp:

調べる しらべる điều tra
調する きょうちょうする nhấn mạnh
調 ちょうし tình trạng
調 ちょうさ điều tra
調 ちょうみりょう gia vị
調 ちょうせつ điều chỉnh
える ととのえる sắp xếp

2. 査 : Tra

Cách đọc theo âm Onyomi : サ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 査, 相, 談

Chúng tôi đã điều tra ngôi mộ ở dưới cái cây ().

Các từ thường gặp:

調 ちょうさ điều tra
けんさ kiểm tra
じゅんさ cảnh sát viên
そうさ thao tác
しんさ thẩm tra, xem lại

3. 相 : Tương, Tướng

Cách đọc theo âm Onyomi : ソオ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あい

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 相, 談, 案

Đặt đôi mắt của bạn () trên cây (). Cái cây và bạn đang đối mặt với nhau

Các từ thường gặp:

する そうだんする trao đổi
あいて đối phương
しゅしょう thủ tướng
そうとう tương đối
そうい khác nhau
そうぞく kế tục, thừ kế
わらず あいかわらず như thường lệ
撲 すまい vật sumo

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: