học, chú ý, quan tâm, tương lai tiếng Nhật là gì ?

học, chú ý, quan tâm, tương lai tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

học, chú ý, quan tâm, tương lai tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
học, chú ý, quan tâm, tương lai tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : học chú ý, quan tâm tương lai

học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ならう narau
Ví dụ :
Tôi đang học nhảy (khiêu vũ)
Ngày xưa tôi đã học đánh đàn Piano
はダンスをっています。
、ピアノをっていました。

chú ý, quan tâm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちゅうもく chuumoku
Ví dụ :
Chúng tôi đang chú ý (tập trung, quan tâm tới) công ty đó
たちはそのしている。

tương lai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みらい murai
Ví dụ :
Tương lai thì không ai biết được
Chúng ta hãy cạn chén vì tương lai của 2 người đó
は誰にもからない。
しましょう。

Trên đây là nội dung bài viết : học, chú ý, quan tâm, tương lai tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: